Bahulasztami, dzień pojawienia się Radha-kunda

czytane: 1538 data: 2008-10-21
autor: Madana Mohana Mohini devi dasi
Wersja do druku

Wstęp

“Atrakcyjność Radha-kundy jest tak słodka, jak atrakcyjność Śrimati Radhiki. Podobnie, chwały Jej kunda są tak cudowne, jak chwały Jej Samej.” (Cc. MAdhja 18.11)

Tytuł przewodnika po Radha-kunda Mahanidiego Swamiego oparty jest na tej wspaniałej śloce Śri Kryszna Dasa Kawiradźa Goswamiego. Imię, forma, cechy, rozrywki, przyjaciele i dom Śrimati Radharani pełne są nieograniczonych chwał i słodyczy. Tak jak wszystko, co połączone jest ze Śri Radhą pełne jest najsłodszych smaków, podobnie Jej boskie jezioro, Śri Radha-kunda, przepełnione jest najsłodszymi, transcendentalnymi chwałami.

Choć to najwyższe miejsce intymnych rozrywek Radha-Madhawy prawie znikło z tego świata, to dzięki łasce Śri Ćajtanji Mahaprabhu Radha-kunda wyłoniła się na nowo, by błogosławić najbardziej upadłych najrzadszym darem Kryszna premy. Przez ostatnie pięćset lat ten sekretny magazyn łaski pozostawał ukryty w świętych pismach Sześciu Goswamich. Poza kilkoma Gaudija Wajsznawami w Indiach nikt nie posiadał żadnej wiedzy ani nie doceniał chwał Śri Radha-kundy.

Pan Ćajtanja, który przybył do Wryndawan i osobiście objawił położenie Radha-kundy, chciał, aby ludzie w każdym mieście i każdej wiosce śpiewali chwały Radhy i Kryszny. Dzięki intonowaniu chwał Pana bez obraz ktoś może otrzymać szansę spełnienia pragnienia Pana Ćajtanji. Tak jak Śri Ćajtanja Mahaprabhu pragnął, aby każdy intonował święte imiona, tak samo pragnął, aby każdy kąpał się w Śri Radha-kunda.

Kąpiel w Radha-kunda oznacza wieczne życie we Wradźa-dhama i radosną służbę lotosowym stopom Radha-Madhawy w miłosnym nastroju gopi. Choć ktoś rzadko osiąga tą duchową doskonałość, to Pan Ćajtanja i Jego szczerzy zwolennicy szerzą ten wzniosły przekaz na całym świecie.


Śrila Prabhupada był bliskim i upełnomocnionym towarzyszem Pana Ćajtanji. Dlatego, aby spełnić wewnętrzne pragnienie Pana, Śrila Prabhupada przetłumaczył na angielski sanskryckie dzieło Śri Rupy Goswamiego- Śri Upadeśamrytę, nazywając je Nektarem Instrukcji. Nektar jest tonikiem, który pobudza, dodaje energii i przedłuża czyjeś życie. Ta książka jest nektarowym tonikiem, który pobudza premę, by popłynęła wewnątrz serca.

Nektar Instrukcji prowadzi kogoś poza to ciało, do nektaru kąpieli w wiecznej służbie dla Śrimati Radhiki, w ciele naładowanym duchową ekstazą. Myśląc, że nektar ten był tylko dla wybranego czytelnika, uczniowie Prabhupada byli zdezorientowani, gdy Śrila Prabhupada polecił kiedyś BBT wydrukowanie stu tysięcy kopii Śri Upadeśamryty.

Jeden uczeń powiedział: „Śrila Prabhupada, ta książka nie jest dla ogółu ludzi. Poza tym, mamy tylko dziesięć tysięcy bhaktów w naszym ruchu, wydaje się, że dziesięć tysięcy kopii wystarczy.”
Śrila Prabhupada odparł: „Nie rozumiecie. Ta książka nie jest tylko dla naszych bhaktów. Nektar instrukcji jest dla każdego! Powinniście sprzedawać ją na szeroką skalę.”

Od pierwszej angielskiej edycji Śrila Prabhupada Śri Upadeśamryta została przetłumaczona na wszystkie znaczące języki. Miliony kopii zostało sprzedanych na całym świecie. Śrila Prabhupada wypełnia pragnienie Pana Ćajtanji do rozpowszechniania chwał Radha-kundy w każdym mieście i wiosce.

Każdego roku tysiące szczęśliwych bhaktów odwiedza Wryndawan. Taki przewodnik po Radha-kunda (Radha-kunda Mahima Madhuri) pomoże tym bhaktom osiągnąć największą korzyść z ich pielgrzymki. Poza opisywaniem wszystkich świętych miejsc, Radha Kunda Mahima Madhuri zawiera cytaty z śastr o słodkich chwałach Radha-kundy. W pewnym sensie książka ta jest złotym kufrem pełnym drogocennych klejnotów i ślok podobnych do kamieni szlachetnych, jaśniejących pięknem i słodyczą Śrimati Radhiki.

Wszędzie na świecie ktoś może otworzyć ten kufer i pływać w nektarze pamiętania Radha-kundy. Szczęśliwa dusza może przynieść ten kufer do Wryndawan, otworzyć go na rozdziale opisującym parikrama i przechadzać się po gajach Radha-kundy wypełnionych nektarem.

Potem z sercem oczyszczonym kurzem parikramu i napełnionym pokorą dzięki recytowaniu uległych modlitw aćarjów, ktoś może wykąpać się w nieśmiertelnym nektarze wód Radha-kundy przepełnionych premą.

Pojawienie się Śjama-kunda i Radha-kunda

Śrila Wiśwanatha Ćakrawarti Thakura wyjaśnia w swoim komentarzu do wersetu ze Śrimad-Bhagawatam 10.36.16 pochodzenie Radha-kunda i Śjama-kunda,. Gopi powiedziały Krysznie, by odpokutował za zabicie byka (Arisztasury), przez odwiedzenie i wykąpanie się we wszystkich świętych miejscach w trzech światach. Śri Kryszna wcisnął piętę Swojej lotosowej stopy w ziemię i zrobił głęboką dziurę. Następnie zwołał wszystkie święte miejsca i rzeki, które pojawiły się natychmiast, wypełniając zagłębienie swoimi wodami i tworząc staw do kąpieli- Śjama-kunda.

Po wzięciu oczyszczającej kąpieli, Śri Kryszna wyśmiewał gopi żartobliwymi słowami. Śrimati Radharani i Jej gopi w odpowiedzi stworzyły swój własny staw, rozkopując głęboki odcisk zostawiony przez wielkie kopyta demona Arisztasury. Gdy Śri Kryszna zaproponował wypełnienie kunda Śri Radhy Jego wodami, Ona stanowczo odmówiła, podkreślając, że woda z Jego kunda była zanieczyszczona. Ustawiając gopi w szeregu, Śri Radha zaaranżowała zalewanie Swojego kunda wodą z Manasi Ganga, znajdującej się w odległości pięciu kilometrów na Wzgórzu Gowardhana.

Uosobione święte rzeki, które przyłączyły się do zalania kunda Kryszny prosiły Radharani, by mogły wypełnić także Jej staw do kąpieli. Radharani zgodziła się i o godzinie 23:45, ósmego dnia ubywającego księżyca w Kartika, święte rzeki w Śjama-kunda przełamały odgradzającą je tamę i szybko wypełniły Radha-kunda.

Śri Kryszna powiedział do Śri Radhy, „Będę zawsze kąpał się w Twoim jeziorze, które jest dla mnie tak drogie, jak Ty.” Radharani odparła, „Ja także będę zawsze kąpać się w Twoim jeziorze, a każdy, kto wykąpie się w Śjama-kunda, stanie się Mi bardzo drogi.”

Kąpiel w Radha-kunda

tat premedam sakrid api sarah snatur awiszkaroti

„Jeśli ktoś kąpie się tylko raz w świętych wodach Radha-kunda, jego czysta miłość do Kryszny wzrasta.” (NOI 11)

Śrila Prabhupada wspomina słowo ‘kąpiel’ siedem razy w znaczeniu do tego wersetu. Choć rzadko ma się sposobność przebywania w Radha-kunda, to aćarjowie ciągle podkreślają bezgraniczną wartość służenia Radha-kunda i kąpania się z szacunkiem w Jej transcendentalnej wodzie wypełnionej premą.

„Powiedziane jest, że wielbiciel w jednej chwili rozwinie czystą miłość do Kryszny śladami gopi, jeśli raz weźmie kąpiel w Radha-kunda. Śrila Rupa Goswami poleca, że nawet jeśli ktoś nie może na stałe mieszkać nad brzegami Radha-kunda, powinien przynajmniej wykąpać się w tym jeziorze tyle razy, ile jest to możliwe. Jest to najważniejszy czynnik w wypełnianiu służby oddania. W związku z tym Śrila Bhaktiwinoda Thakura pisze, że Śri Radha-kunda jest najbardziej wyselekcjonowanym miejscem dla tych zainteresowanych postępem w służbie oddania, podążającymi śladami przyjaciółek (sakhi) lub poufnych służek (mańdźari) Śrimati Radharani.” (NOI 11 zn.) W swojej Digdarsini-tika do Hari-bhakti-wilasy Śrila Sanatana Goswami stwierdza: „Biorąc kąpiel w Radha-kunda, ktoś staje się bardzo drogi Śri Krysznie.”

„Z powodu wielkiej uprzejmości w stosunku do ludzi, tak by bezpośrednio mogli delektować się Ich słodyczą, Radha i Kryszna stali się tymi dwoma jeziorami. Jaśniejąc ze szczęścia, wielbiciele kąpią się w tych dwóch jeziorach. Myślę, że te dwa jeziora są miłością Boskiej Pary. Ci, którzy mają szczęście, kąpią się tam. Ponieważ kąpiel tam jest jak kąpiel w transcendentalnej miłości Śri Radhy i Śri Śjama, te dwa jeziorka noszą imię Boskiej Pary.” (VRC)

Każdego roku tysiące pielgrzymów Gaudija Wajsznawa zbiera się we Wryndawan, by świętować pojawienie się Radha-kunda wieczorną kąpielą. Padma Purana mówi: „Jeśli ktoś kąpie się w Radha-kunda ósmego dnia ubywającego księżyca w Kartika, nazywanego bahulasztami, zadowala Śri Krysznę i staje się Mu drogi.

Pomimo korzyści płynących z kąpieli w Radha-kund Prabhupada ostrzegł nas przed popełnianiem obraz. Raz, w 1976 roku dowiedziano się o wielbicielach pływających w tym miejscu i lekceważących w ten sposób Radha-kund. Prabhupada bardzo spoważniał i poinformował wszystkich, że od tej pory nikt nie powinien kapać się w Radha-kund. Raczej, powinno się spryskać jedynie odrobiną wody głowę, co przyniesie taki sam efekt jak sama kąpiel, a w tym samym czasie uchroni to kogoś przed popełnianiem obraz do Radha-kunda. Nie ma różnicy między Radha-kunda i Radharani więc jak można skakać na Radharani? Jak można cieszyć się Radha-kunda pływając? Nie można nawet dotknąć stopą Radha-kunda. Można wziąć odrobinę wody na głowę. To jest szacunek dla Radha-kunda. W ten sposób tłumaczył nam to Śrila Prabhupada.

W 1935 roku gdy Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati spełniał Vraja-mandala parikrama z tysiącami swoich zwolenników, nie kapali się w wodach Radha-kunda. Z powodu szacunku jedynie spryskali swoje głowy trzema kroplami wody. Popełnianie obraz nad Radha-kunda jest z pewnością najszybszą drogą do piekła. Śrila Prabhupada raz powiedział 'Nie idź nad Radha-kund jedynie po to, by w przyszłym życiu zostać małpą.' Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati powiedział również, że wielu tak zwanych babajich przychodzi nad Radha-kunda by zamieszkać tam, lecz w rzeczywistości z powodu swych wielkich obraz, osoby te nie żyją nad Radha-kund, lecz nad Naraka-kunda (piekło). W celu rzeczywistego wejścia do Radha-kunda, ktoś musi być ponad cielesną koncepcją życia i być zupełnie wolnym od wszelkich obraz. Wielu lokalnych Vaisnavów pokazuje swoją wielką ostrożność kąpiąc się w świętym kunda, poprzez stanie na schodach, nabieranie wody w naczynie i polewanie swojego ciała, nie mając odwagi dotknąć swoimi stopami Radha-kund.

Skomentuj 

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z Bahulastami 2007rfoto galeria

Spotkanie z Bhakti Jogą - Wrocław 09.06.2018

Na forum

Ratha Yatra 2022 - Raport finansowy
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
5 mar 2022

Wyniki dystrybucji książek Śrila Prabhupada w 2021 roku
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
4 sty 2022

Wyniki Grudniowego Maratonu Srila Prabhupada 2021
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
4 sty 2022

Wiosenne Kryszna katha
Zobacz najnowszy postinfo
Trisama
27 kwi 2021

Ratha Yatra 2021 - Raport finansowy
Zobacz najnowszy postinfo
REDAKCJA
8 mar 2021

Wyszukiwarkaonline: 3